REKLAMACJE

1) Firma dokłada wszelkich starań do tego, aby sprzedawany towar był wolny od wad i spełniał oczekiwania Klienta. Jeśli jednak zakupiony towar będzie posiadał wady fizyczne lub nie będzie on zgodny z opisem widniejącym na stronie sklepu Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji. W celu złożenia reklamacji Klient proszony jest o wypełnienie formularza (Formularz reklamacyjny – Plik PDF) następnie przesłanie opłaconą przesyłką Pocztą Polską lub kurierem wadliwego towaru wraz z formularzem na adres :
Huggles Republic ul. Jantarowa 29/54 20-582 Lublin
*Wady powstałe w wyniku czyszczenia i prania, nawet ręcznego nie podlegają reklamacji.
*Reklamacji nie podlegają również produkty zawierające cekiny, które mogą ulegać zniszczeniu a także odpadnięciu w przypadku nieprawidłowego czyszczenia / prania / użytkowania
*Reklamacji nie podlegają produkty zawierające materiały termiczne. Mogą one zawierać niewielkie ilości nieszkodliwego kleju, widocznego na powierzchni produktów (śpiworki, pościele, ochraniacze do łóżka). Widoczne niewielkie ilości kleju stanowią normalny element produktu i są następstwem termicznego mocowania aplikacji.
*Sklep nie ponosi odpowiedzialności za wady powstałe, podczas nieprawidłowego użytkowania / czyszczenia / prania.
*Reklamacji nie podlegają wszystkie wady powstałe pod wpływem ścierania się / wycierania / przecierania materiałów pod wpływem tarcia. Tyczy się to głównie metalizowanych materiałów, aplikacji, które pod wpływem nadmiernej ekspozycji na promieniowanie UV, wysoką temperaturę mogę tracić swój złoty pigment (może się ścierać i pękać).

2) Sklep Internetowy w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania reklamowanego towaru wraz z niezbędną dokumentacją ustosunkuje się do zgłoszenia Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania droga mailową na adres podany w formularzu reklamacyjnym. Jeśli firma uzna reklamację na korzyść Klienta, towar zostanie naprawiony. Przy uznanej reklamacji to firma ponosi koszty przesyłki zwrotnej, natomiast sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
Jeżeli firma nie uzna reklamacji z powodu nieprawidłowego użytkowania produktu, koszty odesłania nienaprawionego z przyczyn niezależnych od producenta produktu pokrywa kupujący.
Do zwracanego towaru należy dołączyć kopię dowodu zakupu.
3) Reklamacje składane drogą elektroniczną będą rozpatrywane dopiero po załączeniu zdjęć ewentualnej wady lub w dniu doręczenia reklamowanego produktu, aby wada była widoczna dla sprzedającego i możliwa do ocenienia czy produkt zostanie naprawiony czy wymieniony na nowy.
4) POSTANOWIENIA KOŃCOWE Dane Klientów naszego sklepu są chronione poprzez Politykę Prywatności i nie są udostępniane żadnym osobom trzecim. Wykorzystywane są wyłącznie do realizacji zamówienia i kontaktu z Kupującym. Korzystanie ze strony internetowej hugglesrepublic.pl jest równoznaczne z akceptacją tego Regulaminu i Polityki Prywatności. (Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych)
5) Wszelkie materiały zamieszczone na stronach Sklepu stanowią przedmiot praw własności intelektualnej, przysługujących Sprzedającemu lub podmiotom trzecim (zwłaszcza producentom i dystrybutorom towarów), które upoważniły Sprzedającego do korzystania z tych materiałów. Kopiowanie bądź cytowanie jakichkolwiek materiałów pochodzących ze strony Sklepu stanowi naruszenie prawa i będzie ścigane i egzekwowane na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271). Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie Sklepu Internetowego, to jest od dnia 1 września 2016.
6) Kupujący podczas dokonania zakupu i jednoznacznym zaakceptowaniu regulaminu sklepu, akceptuje również warunki zwrotów, reklamacji i wymiany.
ZWROTY I REKLAMACJE
1) Kupujący ma prawo zwrócić zakupiony towar bez podanie przyczyny, w ciągu 14 dni, od dnia otrzymania towaru a reklamować wadliwy produkt w ciągu 1 roku od dnia otrzymania produktu.
2) Towar w stanie nienaruszonym, musi być odesłany wraz z oryginalnymi metkami i dowodem zakupu na adres Huggles Republic, ul. Jantarowa 29/54, 20-582 Lublin.
3) Towary odesłane po zakończeniu tego terminu nie będą podlegały zwrotom i wymianom.
4) Przy zwrocie towaru, wymianie i reklamacji koszty wysyłek pokrywa kupujący.
5) Sklep ma 14dni na dokonanie zwrotu wartości zamówionych produktów na konto wskazane przez kupującego drogą mailową lub na formularzu zwrotu.
6) Kupującemu przysługuje prawo do reklamacji zakupionego towaru, przez okres 1 roku od dnia dostarczenia przez sklep produktu. W przypadku powstania wady uniemożliwiającej użytkowanie produktu, należy odesłać uszkodzony produkt na adres podany powyżej. Firma w ramach reklamacji zobowiązuje się towar naprawić, lub gdy wada będzie uniemożliwiała jego naprawienie, wyśle nowy, wolny od wad produkt w ciągu 14dni od dnia dostarczenia wadliwego produktu i podanie pełnego adresu do wysłania wolnego od wad produktu