*Wszelkie produkty, wzory marki Ghetto Baby / Huggles Republic pochodzące z autorskich Kolekcji Wings, Diamond, Basic, Boho stanowią własność intelektualną marki od 2016r.

Zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U.94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz.U.94 Nr 43 poz.170) wykorzystywanie, kopiowanie, odwzorowanie autorskich projektów produktów, form, wzorów, rozwiązań w celach zarobkowych, bez zezwolenia autora jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich oraz podlega karze.

Produkty marki Ghetto Baby / Huggles Republic podlegają ochronie wynikającej z
  • ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
  • ustawy z dnia 13 czerwca 2003 o prawie własności przemysłowej 
  • ustawy z dnia 26 czerwca 2003r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.